Sağlık meslek liseleri öğrenciler için olduğu kadar ebeveynler için de avantajlıdır. Öğrenciler için en büyük avantajı, kısa süre içerisinde kazanılan ve mesleki geçerliliği olan bir diploma ve uzman olarak sağlık sektöründe işe başlama yetisidir.

Meslek lisesi mezunları diplomaları ile artık bir iş sahibidirler. Mezun olduklarında seçtikleri bölüme Hemşire yardımcılığı, Ebe yardımcılığı yada Sağlık Bakım Teknisyenliğinden birini yapabilecek seviyeye gelmişlerdir. Avantajlı olan yönü bu tarafıdır.

 

Ayrıca aşağıdaki bölümlerde de kariyerlerini ilerletebilirler;

  • Radyoloji Teknisyeni
  • Anestezi Teknisyeni
  • İlk Yardım ve Acil Bakım
  • Teknisyeni
  • Laboratuvar Teknisyeni
  • Diş Protez Teknisyeni
  • Çevre Sağlığı Teknisyeni
  • Ortopedik Cihaz ve Protez
  • Teknisyeni
  • Tıbbi Sekreter